List Pana Starosty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2023/2024 Dyrekcji Szkół i Placówek, Nauczycielom, Wychowawcom, Katechetom oraz pozostałym Pracownikom oświaty składam najlepsze życzenia, wyrażam szacunek i podziękowanie za ważną i odpowiedzialną pracę. Niech nowy rok szkolny upływa w spokoju i harmonii, umożliwi realizację planów i projektów oraz kontynuację już rozpoczętych przedsięwzięć. Niech pozwoli Państwu doskonalić swoje umiejętności, podnosić kwalifikacje oraz czerpać satysfakcję z pracy z młodzieżą. Niech drogowskazem pracy wychowawczej będą motta i szlachetne wartości, które widnieją na sztandarach Waszych szkół i placówek. Bądźcie im wierni i w ich duchu pracujcie z młodzieżą.

Drodzy Uczniowie!

Przed Wami początek nowego roku szkolnego. I dlatego życzę, aby upłynął on w atmosferze twórczej i inspirującej pracy, abyście rozwijali swoje zainteresowania, uczestniczyli w ciekawych projektach, odkrywali Polskę i świat. Aby nauce towarzyszył sport i rekreacja, a udział w kulturalnych, artystycznych i patriotycznych imprezach stanowił przyczynek do duchowego i emocjonalnego rozwoju. Życzę Wam również, aby szkoła była miejscem, w którym odkrywać będziecie zawodowe predyspozycje i życiowe inspiracje.

Kilka słów kieruję również do Rodziców i Opiekunów.

Szanowni Państwo, powierzyliście swoje Dzieci szkołom, ale pamiętać należy, że tylko dzięki współpracy, zaufaniu i systematycznej pracy możliwy jest ich edukacyjny i wychowawczy sukces. Dlatego życzę Państwu, aby każda szkoła i placówka, do której trafiły Dzieci spełniła Wasze oczekiwania, była miejscem które zapewni stabilny rozwój, bezpieczeństwo
i zadowolenie.

Wszystkim Państwu życzę, aby rok szkolny 2023/2024 był dobrym czasem, a ponad 5 900 uczniów naszych szkół i placówek przynosiło chlubę i zaszczyt Rodzicom i powiatowej edukacji.

 

Starosta Jarosławski – Stanisław Kłopot