Jesteś tutaj: Start


Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

 

Artykuły

W piątek 21.09 o godz. 14.00 rozpoczęcie kursu kwalifikacyjnego A.20 w zawodzie fotograf

Osoby, które zapisały się na kwalifikacyjny kurs zawodowy A.20 w zawodzie fotograf proszeni są o przybycie na pierwsze zajęcia w najbliższy piątek tj. 21.09 na godzinę 14.00. Zajęcia prowadzone będą w budynku głównym CKZiU przy ul. Poniatowskiego 63A. Na tych zajęciach spotkają się Państwo z opiekunem grupy i zostaną omówione sprawy organizacyjne, m.in. harmonogram następnych spotkań. Prosimy o 100% frekwencję.

Link do wstępnego harmonogramu spotkań


Czytaj więcej o: W piątek 21.09 o godz. 14.00 rozpoczęcie kursu kwalifikacyjnego A.20 w zawodzie fotograf

Egzaminy zawodowe sesja styczeń/ luty 2019

PRZYPOMINAMY, ŻE DO KOŃCA TYGODNIA TJ. DO 9 WRZEŚNIA BR. MOŻNA SKŁADAĆ DEKLARACJE DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W SESJI STYCZEŃ/LUTY 2019


Czytaj więcej o: Egzaminy zawodowe sesja styczeń/ luty 2019

Harmonogramy zajęć dla Liceum Ogólnokształcącego i Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

Terminy egzaminów poprawkowych - sierpień 2018

Termin ogłoszenia wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Ogłoszenie i przekazanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

dla sesji czerwiec – lipiec 2018  

31 sierpnia 2018 r.

W tym dniu także szkołom, placówkom i pracodawcom zostaną przekazane świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie oraz dyplomy potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji czerwiec – lipiec 2018

 

 

 


Czytaj więcej o: Termin ogłoszenia wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Harmonogramy egzaminów semestralnych - semestr drugi rok szkolny 2017/2018

Harmonogram egzaminów semestralnych dla I klasy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (w formie zaocznej), II klasy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ( w formie stacjonarnej), oraz dla II klasy Szkoły Policealnej w zawodzie terapeuta zajęciowy.  KLIKNIJ TUTAJ


Czytaj więcej o: Harmonogramy egzaminów semestralnych - semestr drugi rok szkolny 2017/2018

Dzień 1 czerwca 2018 r. (tj. piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

W sobotę 2 czerwca zajęcia odbywać  się  będa wg. zaplanowanego wcześniej harmonogramu


Czytaj więcej o: Dzień 1 czerwca 2018 r. (tj. piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

Wyniki tegorocznej matury

Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego to 3 lipca 2018 r. 

TERMIN POPRAWKOWY -EGZAMIN MATURALNY 2018

 

1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie                  z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:

a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ

b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej                  i egzamin ten nie został mu unieważniony.

 

2. Absolwent, o którym mowa w pkt 3.8.1., w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 10 lipca 2018 r.) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7a), zgodnie z deklaracją ostateczną.

 

 

3. Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej w terminie poprawkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 10 sierpnia 2018 r.

 

 

4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje członków zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w szkole w terminie poprawkowym.

 

5. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 21 sierpnia 2018 r.

 

6. Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz z języków obcych nowożytnych odbędzie się w dniach 21–22 sierpnia 2018 r.

 


Czytaj więcej o: Wyniki tegorocznej matury