Operator obrabiarek skrawających

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE


MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających


CELE KSZTAŁCENIA


Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie operator obrabiarek skrawających powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających:
1) przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do
planowanej obróbki;


2) wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z dokumentacją
technologiczną;


3) wykonywania obróbki na obrabiarkach skrawających sterowanych numerycznie zgodnie z dokumentacją
technologiczną.

Wszystko o zawodzie operator obrabiarek skrawających- pobierz

POBIERZ PODANIE