Jesteś tutaj: Start


Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

Artykuły

Ogłoszenie

Informuje się słuchaczy, że w zakładce słuchacz dostępne są harmonogramy zajęć na rok szkolny 2023/2024  dla:

-  szkół stacjonarnych ( obowiązujący od 04.09.2023r.)

-  szkół zaocznych : LO I z, LO II z, LO IIIz, LO IV z  . Klasa LO I z - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  - semestr I rozpoczyna zajęcia od 22.09.2023r.

- branżowej szkoły II stopnia ( zajęcia odbęda się 14,16 września 2023r.)

- kwalifikacyjnych  kursów  zawodowych: FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych, AUD.02 Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu.

UWAGA

Pierwsze zajęcia na KKZ - OGR.01 Wykonywanie kompozycji florystycznych , DRM.04  Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych oraz MEC.08  Wykonywanie i naprawa elementów maszyn urzadzeń i narzędzi rozpoczną się 29.09.2023r.

Harmonogramy na cały semestr dla KKZ zostaną udostępione w najbliższym czasie.


Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Wykaz słuchaczy dopuszczonych do egzaminów poprawkowych w II, IV i VI i VIII semestrze roku szkolnego 2022/2023

Lp.

Nazwisko i Imię

Klasa

Przedmiot

semestr

Nauczyciel uczący 

Data i godzina

1.

M. Jakub

LO I z

matematyka

II

B. Wysocka

28.08.2023 r., godz.10.00

j. angielski

M. Szczerbiak

24.08.2023 r., godz.10.00

2.

B. Sandra

LO II a

matematyka

B. Wysocka

28.08.2023 r., godz.10.00

chemia

M. Sznajder

30.08.2023 r. godz. 10.00

3.

B. Gabriela

LO II a

fizyka

Ł. Kiełbasa

30.08.2023 r. godz. 09.00

4.

P. Patryk

LO II a

j. angielski

IV

M. Szczerbiak

24.08.2023 r., godz.10.00

5.

S. Patrycja

LO II a

j. polski

A. Pawela

25.08.2023 r., godz.10.00

fizyka

Ł. Kiełbasa

30.08.2023 r. godz. 09.00

7.

M. Daniel

LO II b

matematyka

B. Wysocka

28.08.2023 r., godz.10.00

chemia

M. Sznajder

30.08.2023 r. godz. 10.00

8.

W. Emilia

LO II b

fizyka

Ł. Kiełbasa

30.08.2023 r. godz. 09.00

9.

W. Martyna

LO II b

fizyka

Ł. Kiełbasa

30.08.2023 r. godz. 09.00

matematyka

B. Wysocka

28.08.2023 r., godz.10.00

11.

A. Aneta

LO II z

matematyka

B. Wysocka

28.08.2023 r., godz.10.00

G. Paulina

LO II z

matematyka

B. Wysocka

28.08.2023 r., godz.10.00

12.

G. Mateusz

LO II z

j. polski

A. Pawela

25.08.2023 r., godz.10.00

j. angielski

M. Szczebiak

24.08.2023 r., godz.10.00

matematyka

B. Wysocka

28.08.2023 r., godz.10.00

geografia

M. Rodzinka

28.08.2023 r., godz.09.00

13.

P. Hubert

LO II z

 

matematyka

B. Wysocka

28.08.2023 r., godz.10.00

j. polski

A. Pawela

25.08.2023 r., godz.10.00

17.

P. Patryk

LO II z

matematyka

B. Wysocka

28.08.2023 r., godz.10.00

18.

K. Kornel

LO III

j. polski

VI

A. Pawela

25.08.2023 r., godz.10.00

19.

S. Radosław

LO III

j. polski

A. Pawela

25.08.2023 r., godz.10.00

20.

G. Daria

LO III z

j. polski

A. Pawela

25.08.2023 r., godz.10.00

LO III z

matematyka

B. Wysocka

28.08.2023 r., godz.10.00

21.

G. Julia

LO III z

j. polski

A. Pawela

25.08.2023 r., godz.10.00

biologia

M. Sznajder

30.08.2023 r. godz. 10.00

22.

K. Maksymilian

LO III z

j. angielski

M. Szczerbiak

24.08.2023 r., godz.10.00

matematyka

B. Wysocka

28.08.2023 r., godz.10.00

23.

K. Łukasz

LO III z

matematyka

B. Wysocka

28.08.2023 r., godz.10.00

24.

Ł. Kacper

LO III z

j. polski

A. Pawela

25.08.2023 r., godz.10.00

25

P. Karolina

LO III z

matematyka

B. Wysocka

28.08.2023 r., godz.10.00

26.

S. Klaudia

LO III z

matematyka

B. Wysocka

28.08.2023 r., godz.10.00

27.

W. Anna

LO III z

j. polski

A. Pawela

25.08.2023 r., godz.10.00

j. angielski

M. Szczerbiak

24.08.2023 r., godz.10.00

28.

C. Aleksandra

  LO IV

j. polski

VIII

A. Pawela

25.08.2023 r., godz.10.00

29.

M. Bartosz

SB II g

matematyka

 

B. Wysocka

28.08.2023 r., godz.10.00

30.

S. Hubert

SB II g

matematyka

 

B. Wysocka

28.08.2023 r., godz.10.00

31.

S. Patryk

SB II g

matematyka

 

B. Wysocka

28.08.2023 r., godz.10.00

32.

W. Jakub

SB II g

matematyka

 

B. Wysocka

28.08.2023 r., godz.10.00

33.

W. Sebastian

SB II g

matematyka

 

B. Wysocka

28.08.2023 r., godz.10.00

34.

W. Bartosz

SB II g

j. polski

II

A. Pawela

25.08.2023 r., godz.10.00

matematyka

B. Wysocka

28.08.2023 r., godz.10.00

j. angielski

M. Szcerbiak

24.08.2023 r., godz.10.00


Czytaj więcej o: Wykaz słuchaczy dopuszczonych do egzaminów poprawkowych w II, IV i VI i VIII semestrze roku szkolnego 2022/2023

ODBIÓR ŚWIADECTW MATURALNYCH 2023, TERMIN POPRAWKOWY

EGZAMIN MATURALNY- 2023

Odbiór świadectw maturalnych – 07 lipca 2023r.

 

TERMIN POPRAWKOWY

1.  Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:

1) przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ

2) przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej  (a w przypadku absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych przystępujących do egzaminu maturalnego w Formule 2023 – do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym) i egzamin ten nie został mu unieważniony.

2. Absolwent w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 14 lipca 2023 r.) składa pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7), zgodnie z deklaracją ostateczną. Absolwent składa oświadczenie do dyrektora szkoły albo dyrektora OKE, do którego składał deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego.

3. Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 10 sierpnia 2023 r.

4. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 22 sierpnia 2023 r.

5. Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz z języków obcych nowożytnych odbędzie się 21 sierpnia 2023 r.


Czytaj więcej o: ODBIÓR ŚWIADECTW MATURALNYCH 2023, TERMIN POPRAWKOWY

ROK W CKZIU

W dniu wczorajszym dzięki gościnności https://www.facebook.com/jokis.jaroslaw w galerii "Projektor" odbył się wernisaż wystawy fotograficznej "Rok w CKZiU" Wystawę będzie można oglądać do 23 lipca 2023r. Serdecznie zapraszamy!


Czytaj więcej o: ROK W CKZIU

HARMONOGRAM EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH -ROK SZKOLNY 2022/2023, SEMESTR DRUGI

Liceum Ogólnokształcące - klasa II a/ semestr IV

Przedmiot

Termin egzaminu

Ustny

Pisemny

Data

Godz.

Data

Godz.

Język polski

12.06.2023

08.50

  05.06.2023

    08.50

Język angielski

12.06.2023

09.40

  06.06.2023

    -------

Historia

30.05.2023

09.40

------------------

------------

Historia i teraźniejszość

30.05.2023

-----------

-----------

-----------

Geografia

01.06.2023

------------

------------------

------------

Biologia

01.06.2023

08.00

------------------

------------

Chemia

15.06.2023

12.00

------------------

------------

Fizyka

05.06.2023

------------

------------------

------------

Matematyka

13.06.2023

------------

   06.06.2023

 -----------

Informatyka

15.06.2023

------------

------------------

------------

 Liceum Ogólnokształcące - klasa II b/semestr IV

Przedmiot

Termin egzaminu

Ustny

Pisemny

Data

Godz.

Data

Godz.

Język polski

13.06.2023

08.50

  30.05.2023

    08.50

Język angielski

13.06.2023

--------

  06.06.2023

  ----------

Historia

12.06.2023

12.20

------------------

------------

Historia i teraźniejszość

30.05.2023

-----------

-----------

-----------

Geografia

01.06.2023

------------

------------------

------------

Biologia

01.06.2023

-----------

------------------

------------

Chemia

15.06.2023

-----------

------------------

------------

Fizyka

05.06.2023

------------

------------------

------------

Matematyka

12.06.2023

------------

  05.06.2023

 -----------

Informatyka

15.06.2023

------------

------------------

------------

 Liceum Ogólnokształcące - klasa III/semestr VI

Przedmiot

Termin egzaminu

Ustny

Pisemny

Data

Godz.

Data

Godz.

Język polski

12.06.2023

09.40

05.06.2023

09.40

Język angielski

07.06.2023

10.40

31.05.2023

10.40

Historia

07.06.2023

---------

------------------

--------

Geografia

 01.06.2023

----------

------------------

---------

Biologia

15.06.2023

---------

------------------

---------

Chemia

01.06.2023

---------

------------------

---------

Fizyka

31.05.2023

---------

------------------

---------

Matematyka

12.06.2023

08.50

  05.06.2023

08.50

 Liceum Ogólnokształcące - klasa I zaoczna/semestr II

Przedmiot

Termin egzaminu

Ustny

Pisemny

Data

Godz.

Data

Godz.

Język polski

12.06.2023

15.00

  03.06.2023

    11.00

Język angielski

12.06.2023

15.00

  03.06.2023

    09.00

Historia

15.06.2023

15.00

------------------

------------

Historia i teraźniejszość

16.06.2023

15.00

------------------

------------

Podstawy przedsiębiorczości

02.06.2023

15.00

------------------

------------

Geografia

02.06.2023

17.00

------------------

------------

Biologia

15.06.2023

15.00

------------------

------------

Chemia

16.06.2023

15.00

------------------

------------

Fizyka

01.06.2023

17.00

------------------

------------

Matematyka

07.06.2023

15.00

  01.06.2023

    15.00

Informatyka

07.06.2023

15.00

------------------

------------

 Liceum Ogólnokształcące - klasa II zaoczna/semestr IV

Przedmiot

Termin egzaminu

Ustny

Pisemny

Data

Godz.

Data

Godz.

Język polski

13.06.2023

15.00

  03.06.2023

    09.00

Język angielski

16.06.2023

17.00

  03.06.2023

    11.00

Historia

15.06.2023

17.00

------------------

------------

Geografia

05.06.2023

15.00

------------------

------------

Biologia

15.06.2023

17.00

------------------

------------

Chemia

16.06.2023

17.00

------------------

------------

Fizyka

05.06.2023

15.00

------------------

------------

Matematyka

13.06.2023

15.00

  01.06.2023

   17.00

 Liceum Ogólnokształcące - klasa III zaoczna/semestr VI

Przedmiot

Termin egzaminu

Ustny

Pisemny

Data

Godz.

Data

Godz.

Język polski

12.06.2023

17.00

  05.06.2023

    17.00

Język angielski

12.06.2023

17.00

  05.06.2023

    15.00

Historia

16.06.2023

17.00

------------------

------------

Geografia

02.06.2023

15.00

------------------

------------

Biologia

17.06.2023

09.00

------------------

------------

Chemia

17.06.2023

11.00

------------------

------------

Fizyka

01.06.2023

15.00

------------------

------------

Matematyka

16.06.2023

17.00

  02.06.2023

   17.00

 Szkoła branżowa II stopnia ( podbudowa gimnazjum)  I semestr

Przedmiot

Termin egzaminu

Ustny

Pisemny

Data

Godz.

Data

Godz.

Język polski

07.06.2023

15.00

 01.06.2023

15.00

Język angielski

07.06.2023

15.00

01.06.2023

16.30

Matematyka

12.06.2023

      15.00

05.06.2023

15.00

 Szkoła branżowa II stopnia ( podbudowa szkoła podstawowa)  I semestr

Przedmiot

Termin egzaminu

Ustny

Pisemny

Data

Godz.

Data

Godz.

Język polski

07.06.2023

16.30

    01.06.2023

16.30

Język angielski

07.06.2023

16.30

    01.06.2023

15.00

Matematyka

12.06.2023

      16.30

    05.06.2023

16.30

 Szkoła policealna w zawodzie terapeuta zajęciowy - klasa II/semestr IV

Przedmiot

Termin egzaminu

Ustny

Pisemny

Data

Godz.

Data

Godz.

Język migowy

17.06.2023

13.05

-----------

-----------

Planowanie i organiz. w terapii zaj.

10.06.2023

09.40

03.06.2023

09.40

Podstawy terapii zajęciowej

03.06.2023

08.50

-----------

-----------

Diagnozowanie w terapii zajęciowej

15.06.2023

16.40

02.06.2023

16.40

 

 


Czytaj więcej o: HARMONOGRAM EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH -ROK SZKOLNY 2022/2023, SEMESTR DRUGI

Zbieramy efekty ciężkiej pracy w zawodzie technik gazownictwa.

W dniu zakończenia zajęć w klasach maturalnych kończymy również pierwszy etap projektu „Szkoła z energią”, który prowadzimy wspólnie z GAZ-System SA. W ramach tego projektu CKZiU corocznie pozyskuje kwotę 19 000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do realizacji zajęć praktycznych oraz na nagrody pieniężne dla trzech najlepszych uczniów. Dzisiaj pierwszą z trzech nagród w kwocie 2 000 zł otrzymał absolwent klasy czwartej technikum, realizującej w naszej placówce zajęcia praktycznej nauki zawodu, Wiktor Sebastyanka.

Ale oprócz wymiaru pieniężnego ważne jest to, z czym młody człowiek pójdzie w świat. Praktyczną naukę zawodu poszerzyliśmy o kurs spawania i wyposażyliśmy każdego z dzisiejszych dziesięciu absolwentów w kwalifikacje spawalnicze.

Każdemu z absolwentów życzymy powodzenia na nowej drodze dorosłego życia.


Czytaj więcej o: Zbieramy efekty ciężkiej pracy w zawodzie technik gazownictwa.

Dobrnęliśmy do początku.

Tak, właśnie do początku. Do początku działalności Galerii Sztuki Praktycznej KWADRAT. Projekt ten jest naszym spojrzeniem na realizację zadań w zakresie kompetencji personalno-społecznych uczniów szkół młodzieżowych i słuchaczy szkół dla dorosłych. Dodatkowo prace prowadzone w ramach projektu wiążą ze sobą różne dziedziny i kierunki kształcenia.

Pierwszym oficjalnym wydarzeniem jest dzisiejsze rozstrzygnięcie I edycji konkursu graffiti „Przyjdź, pomaluj nasz świat” Konkurs został objęty patronatem honorowym starosty jarosławskiego pana Stanisława Kłopota. W jury konkursu zasiadły osoby związane                      z jarosławską kulturą i sztuką: pani Małgorzata Potocka-Liszka, pani Marzena Stęc i pani Monika Świstowicz. Serdecznie dziękujemy Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, Jarosławskiemu Ośrodkowi Kultury i Sztuki oraz Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu za oddelegowanie swoich pracowników do pracy w komisji konkursowej.

W konkursie udział wzięło sześć drużyn z pięciu szkół naszego powiatu. Członkowie jury konkursu pracowali niezależnie od siebie. Każda z prac mogła otrzymać od każdego                      z jurorów punkty w zakresie 1-10. 

Ostateczna kwalifikacja przedstawia się następująco:

I. CKZiU Jarosław – 29pkt

II. SOSW Jarosław – 28pkt

III. ZSDGiL Jarosław – 21pkt

IV. ZSBiO Jarosław drużyna I/ZSZiR Radymno – 18pkt

V. ZSBiO Jarosław drużyna II – 16 pkt

Tak więc, puchar zostaje u nas.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom odwagi i efektów prac.

Zapraszamy do rywalizacji w II edycji konkursu. Start już w październiku.


Czytaj więcej o: Dobrnęliśmy do początku.

OGŁOSZENIE

W dniu 14.04.2023r.rozpoczynamy zajęcia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym

BUD . 11  Wykonywanie robót  montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

Zajęcia odbywać się będą w budynku CKZiU przy ul. Paderewskiego 11 A.

pobierz harmonogram  ( kwalifikacyjne kursy zawodowe)


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE