Asystent osoby niepełnosprawnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej:

1) planowania, wraz z osobą niepełnosprawną lub jej rodziną, kompleksowego wsparcia;

2) świadczenia opieki i wsparcia w zakresie samodzielnego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej;

3) wsparcia osoby niepełnosprawnej w utrzymaniu lub podejmowaniu aktywności społecznej

i zawodowej;

4) udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej

rehabilitacji.

Pobierz podnie

 

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie