Jesteś tutaj: Start / Aktualności


Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Oferta edukacyjna - ZAINWESTUJ W SIEBIE

Ogłaszamy nabór słuchaczy na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe oraz do Szkoły Policealnej.

Oferujemy bezpłatną naukę z dostosowanym do potrzeb słuchaczy planem zajęć.

Zapraszamy osoby pełnoletnie – nie ma znaczenia dotychczasowe wykształcenie.

Jeżeli  chcesz zdobyć dodatkowe umiejętności zawodowe, masz pasję, którą chcesz rozwijać lub zmęczyła Cię codzienna rutyna, jesteś znudzony i szukasz nowych wrażeń – przyjdź do nas – jesteśmy dla Ciebie idealnym wyborem.

Gwarantujemy kształcenie na bardzo wysokim poziomie, prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę. Do Twojej dyspozycji oddajemy nasz nowoczesny park maszynowy.

Planowane rozpoczęcie zajęć – luty 2023r.

Zapraszamy Uśmiech

 

14
11.2022

OGŁOSZENIE

 

           Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego w Jarosławiu informuje,  

że w dniu 31.10.2022r., szkoła przy ul. Poniatowskiego 63A będzie nieczynna .

W przypadku pilnych spraw proszę o kontakt z drugim budynkiem szkoły CKZIU przy ul. Paderewskiego 11 A (tel. 16 624 19-50)

 

Jednocześnie informuję słuchaczy, że dzień 31.10.2022r. jest dniem wolnym do zajęć dydaktycznych.

27
10.2022

Dostępne nowe harmonogramy zajęć

Proszę  o zapoznanie się z nowymi harmonogramami zajęć dla szkół zaocznych oraz dla kwalifikacyjnego kursu zawodowego FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych dostępne w zakładce słuchacz- plan lekcji

28
09.2022

Plany lekcji na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu informuje,

że  w związku ze zmianami organizacyjnymi zajęcia

w Branżowej Szkole II Stopnia rozpoczną się od 29.09.2022r.

 

 

Plany lekcji dostępne dostępne w zakładce słuchacz

29
08.2022

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2022, TERMIN POPRAWKOWY

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM


dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej


1. Część pisemna – 23 sierpnia 2022 r. (wtorek), godz. 9:00


Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 9 września 2022 r.

 

5 lipca 2022 r.

ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego; przekazanie absolwentom świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń

TERMIN POPRAWKOWY

1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej,

pod warunkiem że:

a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ

b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

2. Absolwent w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2022 r.) składa pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7), zgodnie z deklaracją ostateczną. Absolwent składa oświadczenie do dyrektora tej placówki (szkoły albo OKE), do którego składał deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego.         

 

 

 

                     

23
05.2022

WYNIKI EGZAMINU ZAWODOWEGO 2022

Wyniki egzaminu zawodowego 2022 będą dostępne 31 sierpnia 2022 roku (można sprawdzić online po zalogowaniu się do systemu ), natomiast 7 września szkołom zostaną przekazane świadectwa i dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

 

19
08.2022

Nagrody dla najlepszych uczniów w zawodzie technik gazownictwa, ufundowane przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A

W trakcie uroczystości zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu wręczono nagrody dla najlepszych uczniów w zawodzie technik gazownictwa. Nagrody zostały ufundowane przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S. A., spółkę sprawującą patronat nad kształceniem w tym zawodzie, realizowanym w Budowlance i CKZiU w Jarosławiu. Trzej najlepsi uczniowie: Dawid Kuropatwa z klasy IV, Radosław Makowicz z klasy III oraz Kewin Capik z klasy II otrzymali jednorazowe stypendia naukowe w kwocie 1000 zł każde. Dziewięciu uczniów zostało obdarowanych nagrodami rzeczowymi. Nagrody wręczył przedstawiciel GAZ-SYSTEM, kierownik Terenowej Jednostki Eksploatacji w Jarosławiu – Wiesław Hołowacz.
GAZ-SYSTEM wspiera od lat, w ramach patronatu, proces kształcenia techników gazownictwa, umożliwiając nowoczesną i ściśle związaną z branżowym rynkiem pracy formę prowadzenia zajęć zawodowych. Wsparcie ma również wymiar materialny. W tym roku przekazaną przez Patrona kwotę w wysokości 15 000 zł przeznaczono na zakup wyposażenie pracowni gazowniczych oraz organizację kursu spawania metodą TIG.

19
07.2022

TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH- ROK SZKOLNY 2021/2022

                     Wykaz egzaminów poprawkowych w II, IV i VI semestrze roku szkolnego 2021/2022

Lp.

Klasa

Przedmiot

semestr

Nauczyciel uczący 

Data i godzina

1.

LO I z

matematyka

8II

B. Wysocka

24.08.2022 r., godz.10.00

 

fizyka

Ł. Kiełbasa

23.08.2022 r., godz.10.00

   

2

LO II z

matematyka

IV

B. Wysocka

24.08.2022 r., godz.10.00

3

j. angielski

M. Szczebiak

25.08.2022 r., godz.10.00

matematyka

B. Wysocka

24.08.2022 r., godz.10.00

j. angielski

M. Szczebiak

25.08.2022 r., godz.10.00

4

  LO II

j. angielski

M. Szczebiak

25.08.2022 r., godz.10.00

 

matematyka

B. Wysocka

24.08.2022 r., godz.10.00

5

fizyka

Ł. Kiełbasa

23.08.2022 r., godz.10.00

6

 LO III (4)

matematyka

VI

B. Wysocka

24.08.2022 r., godz.10.00

7.

j. polski

A. Pawela

25.08.2022 r., godz.10.00

8.

  LO III

j. angielski

VI

M. Szczebiak

25.08.2022 r., godz.10.00

Wykaz uczniów dopuszczonych do egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych ( Szkoła Branżowa) w rok szkolnym 2021/2022 

Lp.

Klasa

Przedmiot

klasa

Nauczyciel

Data i godzina

1.

2Mmg

j. polski

III

A. Pawela

25.08.2022 r., godz.10.00

matematyka

B. Wysocka

24.08.2022 r., godz.10.00

Wiedza o społeczeństwie

W. Gut-Siudak

23.06.2022 r., godz.10.00

 

 

 

 

 

27
06.2022