Jesteś tutaj: Start / Aktualności


Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Terminy egzaminów poprawkowych - sierpień 2018

Terminy egzaminów poprawkowych - kliknij tutaj

05
07.2018

Termin ogłoszenia wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Ogłoszenie i przekazanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

dla sesji czerwiec – lipiec 2018  

31 sierpnia 2018 r.

W tym dniu także szkołom, placówkom i pracodawcom zostaną przekazane świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie oraz dyplomy potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji czerwiec – lipiec 2018

 

 

 

26
06.2018

Czytaj więcej o: Termin ogłoszenia wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Harmonogramy egzaminów semestralnych - semestr drugi rok szkolny 2017/2018

Harmonogram egzaminów semestralnych dla I klasy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (w formie zaocznej), II klasy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych ( w formie stacjonarnej), oraz dla II klasy Szkoły Policealnej w zawodzie terapeuta zajęciowy.  KLIKNIJ TUTAJ

06
06.2018

Dzień 1 czerwca 2018 r. (tj. piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

W sobotę 2 czerwca zajęcia odbywać  się  będa wg. zaplanowanego wcześniej harmonogramu

22
05.2018

Wyniki tegorocznej matury

Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego to 3 lipca 2018 r. 

TERMIN POPRAWKOWY -EGZAMIN MATURALNY 2018

 

1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie                  z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej, pod warunkiem że:

a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ

b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej                  i egzamin ten nie został mu unieważniony.

 

2. Absolwent, o którym mowa w pkt 3.8.1., w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 10 lipca 2018 r.) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7a), zgodnie z deklaracją ostateczną.

 

 

3. Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej w terminie poprawkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 10 sierpnia 2018 r.

 

 

4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje członków zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w szkole w terminie poprawkowym.

 

5. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 21 sierpnia 2018 r.

 

6. Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz z języków obcych nowożytnych odbędzie się w dniach 21–22 sierpnia 2018 r.

 

08
05.2018

Przejdź do - Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas III Liceum Ogólnokształcącego

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas III Liceum Ogólnokształcącego

Dziś tj. 27 kwietnia w naszej szkole miało miejsce uroczyste pożegnanie klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Słuchaczom, którzy wyróżnili się dobrymi wynikami w nauce i wzorową frekwencją przyznano nagrody dyrektora. Byli to: Justyna Nykiel, Aneta Pyrczak, Wioletta Skuratko i Jacek Smoliniec.

27
04.2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 dla klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego

W najbliższy piątek tj. 27 kwietnia 2018 r w budynku CKZiU przy ul. Poniatowskiego 63 A w sali nr. 1 godz. 14.00 odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla słuchaczy klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. 

24
04.2018

Harmonogramy egzaminów semestralnych

Od jutra tj. 11 kwietnia rozpoczynają się egzaminy semestralne dla 3 klasy Liceum Ogólokształcącego dla Dorosłych (w formie stacjonarnej i zaocznej).

 

 

10
04.2018