Forma zaoczna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH ( FORMA ZAOCZNA)

  4-letnie liceum dla dorosłych – szkoła dla osób, które ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, 3-letnie gimnazjum (od 01.09.2022 r.) lub 2-letnią szkołę zawodową

  - nauka w liceum dla dorosłych trwa 4 lata (8 semestrów) – zależy od wcześniej ukończonej szkoły* i kończy się egzaminem maturalnym:

  *osoby po ukończeniu szkoły podstawowej zaczynają naukę od PIERWSZEGO SEMESTRU i ich nauka w liceum trwa 4 LATA, dotyczy również gimnazjum od 2022 roku,
  *osoby po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej zaczynają naukę od 
  TRZECIEGO SEMESTRU i ich nauka w liceum trwa 3 LATA;

  - po ukończeniu szkoły otrzymasz świadectwo ukończenia liceum i będziesz mieć możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego;

  - po zdaniu egzaminu maturalnego zdobędziesz możliwość pójścia na studia lub do innej szkoły policealnej;

  - liceum dla dorosłych posiada uprawnienia szkoły publicznej;

  - zajęcia w liceum odbywają się w systemie  zaocznym( piątek,sobota)

  - realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej;

  - wystawiamy zaświadczenia do ZUS-u i innych instytucji

   

  Przedmioty rozszerzone: 

   

  • historia
  • j. angielski lub j. niemiecki

   

Pobierz podanie