Jesteś tutaj: Start / Praktyki zawodowe


Praktyki zawodowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

Artykuły

Praktyki zawodowe dla uczestników Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych i Szkół Policealnych

Uczestnicy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego R.26  - wykonywanie kompozycji florystycznych powinni w ramach nauki odbyć praktyki zawodowe w wymiarze 4 tyg. tj. 160 godz. W czasie trwania praktyk zawodowych zajęcia na kursie będą odbywać się zgodnie z harmonogramem. 

Słuchacze Szkoły Policealnej w zawodzie Terapeuta Zajęciowy w semestrze IV będą odbywać praktyki zawodowe w ustalonym terminie tj. od 07.05.  do 18.05. 2018 r. (2 tyg. / 80 godz.). W tym czasie (tj. 10.05 - 11.05 oraz 17.05 - 18.05.2018 r. ) zajęcia lekcyjne nie będą się odbywać.  

Proszę o wypełnienie formularza i dostarczenie go do kierownika praktyk, w celu sporządzenia stosownej umowy. W formularzu proszę wpisać miejsce odbywania praktyk, osobę reprezentującą daną jednostkę, liczbę godzin, a w przypadku uczestników kursu kwalifikacyjnego również termin odbywania praktyk.

23
01.2018

Przejdź do - Zaświadczenie o ukończeniu praktyk

Zaświadczenie o ukończeniu praktyk

Tutaj można pobrać wzór zaświadczenie o ukończeniu praktyk

Kliknij tutaj

 

22
11.2017

Przejdź do - Dziennik praktyki zawodowej

Dziennik praktyki zawodowej

Czynności wykonywane podczas odbywania praktyki zawodowej należy dokumentować w dzienniku praktyki zawodowej.

Wzór dzienniczka  można pobrać tutaj

 

22
11.2017

Przejdź do - Prośba o przyjęcie na praktyki zawodowe

Prośba o przyjęcie na praktyki zawodowe

Osoby, które według planu ramowego danego kursu kwalifikacyjnego lub szkoły policealnej mają odbyć określoną liczbę praktyk zawodowych powinni przekazać kierownikowi praktyk informacje o miejscu i czasie odbywania praktyk. 

Dla ułatwienia proszę posłużyć się formularzem, który można pobrać poniżej

Prośba o przyjęcie na praktyki zawodowe

17
11.2017

Przejdź do - Terminy praktyk

Terminy praktyk

Przejdź do - Liczba godzin

Liczba godzin