EGZAMIN MATURALNY 2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Pobierz Harmonogram egzaminów  maturalnych w 2021r. 

________________________________________________________________________________________________________

 

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych na egzaminie maturalnym w 2021 r. 

1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

2.  Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.

3. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:

 

 Pobierz KOMUNIKAT O PRZYBORACH 2021

 

Jednocześnie informuje się, że szkoła zapewnia Wybrane wzory matematyczne oraz słowniki poprawnej polszczyzny oraz ortograficzne.

W pozostałe przybory proszę zaopatrzyć się we własnym zakresie.

Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.