Sesja styczeń - luty 2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kliknij tutaj, aby wejść na stronę OKE Kraków

Kliknij tutaj, aby wejść na stronę CKE 

 

1. Kliknij na poniższy link, by zapoznać się z terminami egzaminów przeprowadzanych w sesji styczeń/ luty 2018

Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, sesja styczeń/luty 2018 

2. Kliknij na poniższy link, by zapoznać się z komunikatem  dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 10 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2018 roku

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

3. Kliknij na poniższy link, by zapoznać się z komunikatem w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2018 r.:

w części pisemnej

w częsci praktycznej

4. Kliknij jeden z poniższych linków, by dowiedzieć się jak przeprowadzany jest egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

OPIS EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

EGZAMIN POTWEIRDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (informacja zaczerpnięta ze strony KOWEZiU)

5.  Składanie deklaracji do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (egzaminu zawodowego)

Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, bezpośrednio po jego ukończeniu składa deklarację podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy wraz z zaświadczeniem o ukończeniu tego kursu. Deklarację tę składa nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego.

Termin składanie deklaracji: do 18 lutego 2018 r.

Jeżeli zdający otrzymał informację o wynikach egzaminu zawodowego, po upływie tego terminu może złożyć deklarację w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji.

Termin ogłoszenia wyników: 23 marzec 2018 r.

Informacje pochodzą z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Z pełną treścią rozporządzenia można zapoznać się tutaj

Kliknij poniższy link, by pobrać deklarację przystąpienia do egzaminu

 DEKLARACJA DLA UCZESTNIKA KKZ który przystępuje po raz pierwszy

DEKLARACJA DLA SŁUCHACZA/ ABSOLWENTA 

DEKLARACJA DLA ABSOLWENTA, który nie zdał egzaminu