Pomieszczenia - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w JarosławiuPomieszczenia

W budynku głównym CKZiU przy ulicy Poniatowskiego znajdują się: