Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w JarosławiuMuzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

Artykuły

Porozumienie o współpracy i wzajemnej promocji pomiędzy Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, a Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu.

We wtorek, 10 stycznia, odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy i wzajemnej promocji pomiędzy Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, a Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Jarosławiu. Na mocy partnerstwa, uczniowie szkół ponadpodstawowych realizujący w naszej placówce zajęcia praktyczne, słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz nauczyciele praktycznej nauki zawodu będą mogli odbywać naukę na terenie Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich.Przy podpisaniu porozumienia obecny był Starosta Jarosławski Stanisław Kłopot.

Fotografie: Janusz Szatko / CKZiU Jarosław

 

11
01.2023

Czytaj więcej o: Porozumienie o współpracy i wzajemnej promocji pomiędzy Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, a Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu.