Szkoła Branżowa II Stopnia - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w JarosławiuSzkoła Branżowa II Stopnia

SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA ( 2 letni okres kształcenia , system zaoczny)

 

Do branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia, którzy:

  1. Posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia
  2. Posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie
  3. Posiadają odpowiednie zaświadczenie lekarskie

Ukończenie branżowej szkoły II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie, oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a następnie kontynuację nauki na studiach.
Kształcenie w branżowej szkole II stopnia jest prowadzone w formie zaocznej.

 

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Technik robót wykończeniowych w budownictwie realizuje zadania zawodowe związane z wykonawstwem oraz nadzorowaniem i koordynowaniem wykańczania obiektów infrastruktury przemysłowej, usługowej, mieszkaniowej. Należą do nich np.: wykańczanie robót murarskich, montaż suchej zabudowy (wykonywanie ścianek działowych, sufitów podwieszanych, kładzenie tynków, wykonywaniem okładzin ściennych), roboty malarsko–tapeciarskie oraz roboty posadzkarskie i okładzinowe, z wykorzystaniem tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, deszczułek podłogowych, płyt mozaikowych, paneli itd. Ponadto dokonuje przedmiaru robót opracowując zapotrzebowanie materiałowe oraz rozlicza koszty ich wykonania.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 

TECHNIK ELEKTRYK

Zawód technik elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy. Praca technika elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych. Technik elektryk przygotowany jest do projektowania, wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 

TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ

Technik inżynierii sanitarnej:

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest bardzo atrakcyjnym zawodem na rynku pracy.  W ostatnich latach ciągle wzrasta liczba punktów gastronomicznych, w których jest zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę. To zawód dla osób chcących realizować swoje pasje kulinarne. Nauczysz  się organizowania i prowadzenia usług  gastronomicznych, układać diety, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Zdobędziesz umiejętności aktywnego zachowania na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pisania biznesplanu.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Masz poczucie estetyki i uwielbiasz kreować wizerunek? Nieustannie śledzisz najnowsze trendy w świecie fryzjerstwa, wizażu i mody? Chciałbyś zdobyć wykształcenie średnie branżowe oraz tytuł technika. Kierunek Technik usług fryzjerskich jest właśnie dla Ciebie! Kreatywność i umiejętność łączenia potrzeb i oczekiwań klienta oraz estetyki z wizją wyglądu to podstawowe zadanie technika usług fryzjerskich. Technik usług fryzjerskich potrafi oceniać stan włosów oraz skóry głowy w odniesieniu do wykonywania usług fryzjerskich, wykonywać różnorodne zabiegi na włosach i skórze głowy począwszy od diagnozy, pielęgnacji, strzyżenia, zabiegów chemicznych po pełną stylizację fryzur z wykorzystaniem narzędzi, specjalistycznej aparatury, materiałów fryzjerskich oraz oprogramowania i sprzętu komputerowego do projektowania. Absolwent posiada również umiejętności zarządzania zespołem, zna podstawy komunikacji z klientem oraz ma predyspozycje do zarządzania salonem fryzjerskim.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Technik pojazdów samochodowych zapewnia obsługę pojazdów samochodowych w zakresie eksploatacji, serwisowania i napraw; przeprowadzi diagnostykę samochodową; wykonuje przeglądy pojazdów samochodowych w stacjach obsługi i kontroli pojazdów; zapewnia doradztwo techniczne w zakresie eksploatacji, konserwacji i naprawiania pojazdów samochodowych. Od technika pojazdów samochodowych wymaga się również dobrej znajomości budowy pojazdów oraz zasad działania ich podzespołów i zespołów oraz organizowanie i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia: