Mechanik motocyklowy - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w JarosławiuMechanik motocyklowy

 

KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONA W ZAWODZIE

MOT.04. Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych

 

CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechanik motocyklowy powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MOT.04. Diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych:

1) diagnozowania podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych;

2) obsługiwania i naprawy podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych.

 Pobierz podanie

Wszystko o zawodzie mechanik motocyklowy - pobierz