. - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu.