HARMONOGRAM EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH DLA KLASY IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH i KLASY II BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w JarosławiuHARMONOGRAM EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH DLA KLASY IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH i KLASY II BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA

 KLASA IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH (SEMESTR ÓSMY) -forma stacjonarna
 

Liceum Ogólnokształcące - klasa IV/semestr VIII

Przedmiot

Termin egzaminu

Ustny

Pisemny

Data

Godz.

Data

Godz.

Język polski

19.04.2024

08.50

17.04.2024

----------

Język angielski

18.04.2024

12.00

16.04.2024

08.50

Historia

17.04.2024

10.40

------------------

-----------

Matematyka

19.04.2024

-------------

16.04.2024

11.30

 

 KLASA IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH   ROK SZKOLNY 2023/ 2024, SEMESTR ÓSMY

SZKOŁA ZAOCZNA

Liceum Ogólnokształcące - klasa IV/semestr VIII

Przedmiot

Termin egzaminu

Ustny

Pisemny

Data

Godz.

Data

Godz.

Język polski

20.04.2024

08.00

16.04.2024

15.00

Język angielski

18.04.2024

16.00

15.04.2024

15.00

Historia

19.04.2024

16.30

------------------

-----------

Matematyka

20.04.2024

10.00

19.04.2024

15.00

 

 KLASA II SZKOŁY BRANŻOWEJ II STOPNIA,  ROK SZKOLNY 2023/ 2024, SEMESTR CZWARTY

 

Szkoła branżowa II stopnia ( podbudowa gimnazjum)  IV semestr

Przedmiot

Termin egzaminu

Ustny

Pisemny

Data

Godz.

Data

Godz.

Język polski

20.04.2024

11.30

16.04.2024

17.00

Język angielski

18.04.2024

14.00

15.04.2024

16.30

Matematyka

20.04.2024

      09.00

16.04.2024

15.00

 

Szkoła branżowa II stopnia ( podbudowa szkoła podstawowa)  IV semestr

Przedmiot

Termin egzaminu

Ustny

Pisemny

Data

Godz.

Data

Godz.

Język polski

20.04.2024

10.30

18.04.2024

15.00

Język angielski

18.04.2024

13.00

15.04.2004

18.00

Matematyka

20.04.2024

      08.00

16.04.2024

16.30