1 września 2017 r. - włączenie Centrum Kształcenia Praktycznego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu1 września 2017 r. - włączenie Centrum Kształcenia Praktycznego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiu

Stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Zawowodego i Ustawicznego w Jarosławiu powierza się Tomaszowi Pudlakowi - dotychczasowemu Dyrektorowi CKP w Jarosławiu.