FLORYSTA Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie florysta powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: *projektowania dekoracji roślinnych; * wykonywania dekoracji roślinnych; * aranżacji florystycznego wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni. R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych 1. Projektowanie kompozycji i dekoracji roślinnych Słuczacz: określa dekoracyjną i użytkową wartość roślin ozdobnych; określa jakość oraz zastosowanie materiału roślinnego i środków technicznych; odczytuje i sporządza dokumentację projektową dekoracji roślinnych; korzysta z polskiej i obcojęzycznej dokumentacji projektowej oraz innych źródeł informacji; korzysta z norm, katalogów i poradników opracowanych w języku polskim i języku obcym; dobiera materiał roślinny, dekoracyjny i środki techniczne do wykonania określonych kompozycji florystycznych; dobiera materiały florystyczne do aranżacji wnętrz, tarasów i balkonów; określa techniki wykonania dekoracji roślinnych. 2. Wykonywanie i sprzedaż wyrobów florystycznych Słuczacz: ocenia jakość oraz przydatność materiału roślinnego i środków technicznych do wykonania wyrobów i dekoracji; posługuje się narzędziami i urządzeniami stosowanymi we florystyce; wykonuje zabiegi pielęgnacyjne roślin, kwiatów i zieleni ciętej; stosuje metody i techniki utrwalania roślin oraz przedłużania trwałości kwiatów i zieleni ciętej; stosuje różnorodne techniki florystyczne oraz techniki pomocnicze; wykonuje kompozycje i dekoracje roślinne zgodnie z aktualnymi trendami florystycznymi; wykonuje dekoracje roślinne wnętrz, balkonów i tarasów; określa koszty wykonania wyrobów oraz realizacji usług florystycznych; ocenia jakość wykonania kompozycji florystycznych i dekoracji roślinnych; przyjmuje i realizuje zamówienia na wyroby florystyczne; prowadzi sprzedaż roślin ozdobnych, materiałów dekoracyjnych i wyrobów florystycznych; przestrzega norm i wytycznych dotyczących obrotu materiałami florystycznymi. 3. Przechowywanie oraz transport materiału roślinnego i wyrobów florystycznych Słuczacz: wykonuje zabiegi pielęgnacyjne wyrobów i kompozycji florystycznych; stosuje metody i techniki przedłużania trwałości wyrobów florystycznych; określa warunki przechowywania materiału roślinnego i kompozycji florystycznych oraz przestrzega zasad w tym zakresie; dobiera materiały do pakowania roślin i wyrobów florystycznych; stosuje metody pakowania i transportu roślin, wyrobów florystycznych i środków technicznych.