Praktyki zawodowe dla uczestników Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych i Szkół Policealnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uczestnicy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego R.26  - wykonywanie kompozycji florystycznych powinni w ramach nauki odbyć praktyki zawodowe w wymiarze 4 tyg. tj. 160 godz. W czasie trwania praktyk zawodowych zajęcia na kursie będą odbywać się zgodnie z harmonogramem. 

Słuchacze Szkoły Policealnej w zawodzie Terapeuta Zajęciowy w semestrze IV będą odbywać praktyki zawodowe w ustalonym terminie tj. od 07.05.  do 18.05. 2018 r. (2 tyg. / 80 godz.). W tym czasie (tj. 10.05 - 11.05 oraz 17.05 - 18.05.2018 r. ) zajęcia lekcyjne nie będą się odbywać.  

Proszę o wypełnienie formularza i dostarczenie go do kierownika praktyk, w celu sporządzenia stosownej umowy. W formularzu proszę wpisać miejsce odbywania praktyk, osobę reprezentującą daną jednostkę, liczbę godzin, a w przypadku uczestników kursu kwalifikacyjnego również termin odbywania praktyk.