Za kilka dni w naszej szkole rozpoczną się egzaminy z kwalifikacji zawodowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przypominamy, że w najbliższą środę tj. 10 stycznia odbędą się pierwsze egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, będą to egzaminy w części praktycznej. W szczególności:

- Egzamin z kwalifikacji zawodowej A.61 (technik usług kosmetycznych) - godz. 13.00, sala 12, czas trwania egz. 120 min.

- Egzamin z kwalifikacji zawodowej Z.09 (terapeuta zajęciowy) - godz. 13.00, sala 15, czas trwania 180 min.

- Egzamin z kwalifikacji zawodowej Z.13 (technik bezpieczeństwa i higieny pracy) - godz. 13.00, sala 11, czas trwania 120 min.

Każdy zdający powinien mieć przy sobie dowód osobisty, długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem). Dodatkowo zdający egzamin z kwalifikacji Z.13 kalkulator prosty, ołówek, gumkę, linijkę oraz temperówkę.

11. stycznia będą miały miejsce egzaminy z części pisemnej. Czas trwania 60 min. W szczególności:

- Egzamin z kwalifikacji A.20 (fotograf) - godz. 8.00, sala 10, egz. z wykorzysteniem systemu elektronicznego,

- Egzamin z kwalifikacji Z.13 (technik bezpieczeństwa i higieny pracy)/ R.26 (florysta) - godz. 10.00, sala 10, egz. z wykorzystaniem systemu elektronicznego,

- Egzamin z kwalifikacji A.62 (technik usług kosmetycznych) - godz. 12.00, sala 3/sala 10, egz. w wykorzystaniem systemu elektronicznego,

- Egzamin z kwalifikacji Z.08 (asystent osoby niepełnosprawnej) - godz. 14.00, sala 1/ sala 15, egz. z wykorzystniem arkuszy egzaminacyjnych,

- Egzamin z kwalifikacji Z.09 (terapeuta zajęciowy) - godz. 14.00, sala 3, egzamin z wykorzystaniem sestemu elektronicznego.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych oraz może mieć kalkulator prosty.

Informacje o kolejnych egzaminach ukażą się za kilka dni, szczegóły dostępne w gablocie szkolnej.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie